hoa đỗ quyên

Đặc điểm và tác dụng hoa Đỗ Quyên

Đỗ quyên hay đỗ quyên đỏ là cây bụi rụng lá, chiều cao khoảng 2m, phân cành nhiều, các nhánh nhỏ mọc đứng […]