Điều khoản bán hàng liên kết

Trở thành thành viên bán hàng liên kết của Nature Sense đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các điều khoản vào điều kiện được đề cập trong thoả thuận này. Hãy đọc thoả thuận cẩn thận trước khi đăng ký và quảng báo Nature Sense cũng như sản phẩm của Nature Sense

Trở thành thành viên của chương trình bạn sẽ được hoa hồng cho mỗi khách hàng bạn giới thiệu khi xem trang web hoặc mua sản phẩm trên website Nature Sense

Dưới đây là các điều khoản :

1. Chấp nhận hoặc từ chối tài khoản đăng ký

Chúng tôi có quyền chấp nhận hay từ chối tài khoản đăng ký

2. Hoa hồng

Tiền hoa hồng sẽ được thanh toán hàng tháng. Điều kiện để thành viên nhận được tiền hoa hồng là tài khoản phải còn hoạt động tối thiểu 60 ngày.
Khoản thanh toán sẽ chỉ được chuyển cho những đơn hàng thành công hoặc lượt khách xem website từ người dùng thật sự (không phải bot hoặc gian lận). Những đơn hàng bị hoàn tiền, lỗi, khách hàng chủ động huỷ đơn sẽ không được tính tiền hoa hồng.

3. Khoá tài khoản

Tài khoản của bạn có thể bị tạm dừng hoặc khoá bởi một trong những lý do sau đây :
– Quảng cáo không phù hợp (thông tin sai sự thật, link gây hiểu nhầm …)
– Spam email, spam tin tức …
– Quảng cáo trên những trang web có chứa thông tin hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật
– Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu sản phẩm. Nature Sense có quyền bảo toàn, sở hữu các thoả thuận về thương hiệu từ những cá nhân tổ chức sử dụng hình ảnh, thương hiệu của chúng tôi
– Sử dụng chương trình của Nature Sense cho mục đích lừa đảo , rửa tiền
– Chủ sở hữu tài khoản vi phạm pháp luật hoặc có các bê bối về truyền thông

4. Link giới thiệu bán hàng

Bạn có thê sử dụng các đường dẫn gồm hình ảnh, chữ trên website của bạn, email hoặc các trang mạng xã hội, các nhóm họp online/offline, trên báo, bảng tin

bạn có thể sử dụng hình ảnh của Nature Sense hoặc tạo hình ảnh của bạn với điều kiện không vi phạm các điều khoản đề cập đến ở phần 3.

5. Trách nhiệm pháp lý

Nature Sense sẽ không chịu trách nhiệm với các hành vi đưa thông tin sai sự thật, các hành vi vi phạm pháp luật của thành viên bán hàng liên kết.

6. Điều khoản của thoả thuận

Điều khoản của thoả thuận này được bắt đầu khi bạn đăng ký vào chương trình bán hàng liên kết của Nature Sense và sẽ kết thúc khi tài khoản của bạn bị khoá
Nature Sense sẽ cập nhật các điều khoản khi có các thay đổi về mặt quy định pháp luật, thị trường. Khi đó bạn có thể tiếp tục hoặc thông báo khoá tài khoản, việc tiếp tục tham gia khi điều khoản đã thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản đã được cập nhật.

7. Tranh chấp và bồi thường

Nếu thành viên bán hàng liên kết vi phạm các điều khoản bán hàng liên kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại đã gây ra trước pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, yêu cầu bồi thường không dàn xếp được, sự việc sẽ được đưa ra toà án nhân dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hướng xử lý vụ việc tiếp theo và giải quyết bồi thường sẽ theo luật pháp và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.